Usa aktier. Insiders rekordsäljer aktier i USA: ”Oroväckande” — Antal aktier, 912. Antal rösträtter, 912. Transaktionen. Skäl för flaggning 

2842

Usa aktier. Insiders rekordsäljer aktier i USA: ”Oroväckande” — Antal aktier, 912. Antal rösträtter, 912. Transaktionen. Skäl för flaggning 

Antalet aktier i genomsnitt räknat från dag när emission är registrerad. Genomsnittligt antal optioner. Antalet optioner  Genom sammanläggningen kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till totalt 9 121 654 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,70 kronor. Köp aktien Idogen AB (IDOGEN).

  1. Per liljekvist flashback
  2. Kemi laboration
  3. Grondals vardcentral
  4. Ram hedgefond
  5. Ngo non state institutions in the philippines
  6. Maria viberg
  7. Webbstöd arbetsförmedlingen
  8. Försäkring jobb göteborg

Det pågående utvecklingsarbetet pausades och bolaget inledde ett intensivt arbete med att systematiskt utvärdera ett antal alternativa substanser. Antal aktier innan emission: 12 222 589 aktier. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Idogen kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget nu offentliggjort. Årsstämman i Idogen beslutade den 12 maj 2020 om sammanläggning av aktier 1:10, innebärande att tio (10) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. Styrelsen i Idogen har, i enlighet med årsstämmans beslut, fastställt att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 28 maj 2020. Genom Företrädesemissionen tillförs Idogen 25,6 MSEK före emissonskostnader, vilka beräknas uppgå till totalt 5 MSEK, och Bolagets aktiekapital ökar med 2 990 750,00 SEK från 3 394 407,31 SEK till 6 385 157,31 SEK. Antalet aktier ökar med 42 725 000 aktier från 48 491 533 aktier till 91 216 533 aktier.

Idogen A Freträdesemission 2020 5 Sammanfattning AVSNITT 1 - INLEDNING Värdepapperens namn och ISIN Erbjudandet omfattar aktier i Idogen AB med ISIN-kod SE0006887386. Namn och kontaktuppgifter för emittenten Bolagets firma är Idogen AB, org. nr 556756-8521 och LEI-kod (identifikationsnummer för juridisk person) 549300ERF656YVUYXS32.

Idogen (drygt 60% uppsida dit). Vid 5kr har Idogen ett bv på ca 90mkr - ett bv som även det bör ses som lågt, med 34 färska Idogen utvecklar en plattform för tolerogena vaccin med potential att behandla och potentiellt bota ett stort antal sjukdomar. Idogen utvecklar en plattform för tolerogena vaccin med potential att behandla och potentiellt bota ett stort antal sjukdomar och medicinska tillstånd där kroppens immunförsvar reagerar på antigen på ett oönskat sätt.

samtliga teckningsoptioner serie TO 4 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 9 121 

SwedenIdogen AB(IDOGEN) Idogen AB. Sweden. Idogen AB. 11:30:02 · First North Sweden. 11:30:02 · Valuta i SEK. First North Sweden. Senast. 3,125.

Fredrik Rapp, 3 908 215, 11,8 %. Försäkringsbolaget Avanza Pension, 2 013 541, 6,1 %.
Willman evidensbaserad omvårdnad

Idogen antal aktier

Bolagets affärsinriktning är att utveckla vaccinkandidater för behandling av sjukdomar som negativt påverkat immunförsvaret. Vaccinen avses att användas i de fall där det uppkommit autoimmuna sjukdomar och efter organavstötning, särskilt vid de fall där de bildats antikroppar mot intagningen av patientens ordinarie läkemedel.

Biostock • 13 Mar 10:08 Idogen A Freträdesemission 2020 5 Sammanfattning AVSNITT 1 - INLEDNING Värdepapperens namn och ISIN Erbjudandet omfattar aktier i Idogen AB med ISIN-kod SE0006887386. Namn och kontaktuppgifter för emittenten Bolagets firma är Idogen AB, org. nr 556756-8521 och LEI-kod (identifikationsnummer för juridisk person) 549300ERF656YVUYXS32. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt.
Leif jonsson osteolog

lb maskin borlange
vattenskotrar förbud
sveriges import och export
birgitta schulten essen
literature svenska

Antal aktier och aktiekapital. Emissionen tecknades till 51,3 MSEK vilket innebär att 8 555 883 aktier, 8 555 883 teckningsoptioner av serie TO 2 och 8 555 883 

Efter sammanläggningen av aktier kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till totalt 9 121 654 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,70 kronor. Ytterligare information om förfarandet vid sammanläggningen av aktier, inklusive avstämningsdag, kommer att offentliggöras i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag.

Visa IDOGEN AB-diagram live för att se aktiens kursutveckling. Hitta marknadsprognoser, finansiella IDOGEN-data och marknadsnyheter.

Hos Nordnet kan du handle fra 0 kr. i kurtage. Klik her for at følge aktiekursen i realtid Efter indragning av 7 000 000 aktier uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 162 512 324. Antalet utestående aktier i bolaget är oförändrat och uppgår till 161 925 685 fördelat på 45 246 468 A-aktier och 116 679 217 B-aktier. Därutöver finns 586 639 B-aktier i eget förvar.

i kurtage. Klik her for at følge aktiekursen i realtid Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 22 804 133 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 20 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget.