I betænkning nr. 1525/2011 om konkurskarantæne, herefter kaldt betænkningen, anslås det, at der årligt ville blive behandlet omkring 150-250 sager om konkurskarantæne.3 Ifølge en artikel i Berlinske Business af 11. november 20154, anføres det, at der det seneste år har været over 500 sager behandlet i Sø-og Handelsretten.

1326

KONKURSKARANTÆNE Kandidatafhandling, Cand.merc.aud Copenhagen Business School 15. maj 2019 Forfatter: Malene Egesø Kjerrumgaard Studienummer: 31748 Vejleder: Troels Michael Lilja …

1512 om Rekonstruktion mv. og betænkning 1525 om Konkurskarantæne. Konkurskarantæne. Generelt om konkurskarantæne. Kurator kan i et konkursbo anmode skifteretten om at pålægge konkurskarantæne til et eller flere ledelsesmedlemmer (direktør eller bestyrelsesmedlem) i det selskab, der er under konkursbehandling. I betænkning nr. 1525/2011 om konkurskarantæne, herefter kaldt betænkningen, anslås det, at der årligt ville blive behandlet omkring 150-250 sager om konkurskarantæne.3 Ifølge en artikel i Berlinske Business af 11.

  1. Animaliska biprodukter kategori 2
  2. Nordea nordic ideas equity fund
  3. Distriktsveterinärerna halmstad
  4. Misstroendeförklaring generaldirektör
  5. Logistik 1.0 bis 4.0
  6. Alfakassan adress
  7. Glima brottning
  8. Danska pengar till kr
  9. Rosenlunds tandlakare
  10. Handelsbanken lon

Betænkning om konkurskarantæne. Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. Provstestillingen og provstiets funktion. Betænkning om revision af reglerne Konkursrådet har efter afgivelsen af rådets betænkning nr. 1525/2011 om konkurskarantæne mv. afholdt 14 heldagsmøder og et halvdagsmøde. Konkursrådet har i forbindelse med arbejdet afholdt en række møder med Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne 26.

2020-02-03

Efter § 156 FN's Konvention om Beskyttelse af Personer mod Tvungen Forsvinding; FN’s Konvention om Vandrende Arbejdstageres Rettigheder; Rapportering til FN’s traktatkomitéer. FN’s Menneskerettighedskomité; FN's Komité mod Tortur og anden Grusom, Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf; FN's Komité om Barnets Rettigheder 1525 Betænkning om konkurskarantæne 1526 Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion 1528 Betænkning om revision af reglerne om forkyndelse 2012 1529 Betænkning om PET og FE 1530 Reform af den civile retspleje VII 1531 Strafudmåling – samspillet mellem lovgiver og domstole 1532 Betænkning om indsamlinger Én sag om konkurskarantæne vil typisk forløbe på følgende måde: Hvis kurator vurderer, at der er grundlag for at pålægge et medlem af det konkursramte selskabs ledelse konkurskarantæne, laver han en indstilling herom til skifteretten. Skifteretten laver en indledende vurdering af, om der er grundlag for at starte sagen op.

Til grund for reglerne ligger Justitsministeriets betænkning nr. 1525 fra 2011. Sø- og Handelsretten har i efteråret 2014 valgt at oprette en liste med 4 advokater, 

Høring over Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne . Institut for Menneskerettigheder har modtaget brev af 23. marts 2011 fra Justitsministeriet med anmodning om en udtalelse om Konkursrådets betænkning nr. 1525/2011 om kon-kurskarantæne.

Ændringsforslag Der er stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget. Justitsministeren har stillet ændringsforslag nr. 1.
Vat norway refund

Betænkning om konkurskarantæne

regler, hvorefter en person, der er gået konkurs med en virksomhed eller er involveret i en selskabslikvidation, kan få forbud mod at stifte eller drive visse 24. februar 2011 Dok.: KHE41594 Betænkning om konkurskarantæne Afgivet af Konkursrådet Betænkning nr København 2011 [Kolofon] 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. … Betænkning om konkurskarantæne af .

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af konkursloven, retsplejeloven og retsafgiftsloven (Konkurskarantæne) [af justitsministeren (Morten Bødskov)] 1. Ændringsforslag Der er stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget. Justitsministeren har stillet ændringsforslag nr.
Entreskolan stockholm

e ord
program almedalen 2021
nhc group uae
västervik befolkningsutveckling
pris betongbil m3
forskolan backstugan

Betænkning om konkurskarantæne I dag har Konkursrådet afleveret sin betænkning nr. 1525 med tilhørende lovudkast om konkurskarantæne til justitsministeren. Rådet foreslår, at skifteretten efter indstilling fra et konkursbos kurator kan pålægge en skyldner eller andre konkurskarantæne, dvs. forbud mod i en periode på 3 år at drive

1525 Betænkning om konkurskarantæne. 1526 Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. Mnå jeg starte virksomhed sverige når eg har dansk konkurskarantæne: Enkle  Konkurskarantæne – Ny fortolkning af begrebet 'virksomhed'.

1523 Betænkning om en fremtidig statsadvokatordning. 2011. 1524 Betænkning om revision af hundeloven. 1525 Betænkning om konkurskarantæne.

6 2. udkast til betænkning 7 3. udkast til betænkning Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 131 Spm.nr. Titel 1 Spm. om, hvorfor offentligheden ikke skal have adgang til oplysnin-ger om pålagte konkurskarantæner, til justitsministeren, og ministe-rens svar herpå 2 Spm., om en person, der er idømt konkurskarantæne, inden for karan- Det er kurator i skyldnerens virksomhed som fremsætter en begæring om at en eller flere i ledelsen pålægges konkurskarantæne. Det fremgår af justitsministeriets betænkning nr. 125, at indførelsen af reglerne om konkurskarantæne medfører en række betænkeligheder, idet det må kræve meget stærke grunde, at forbyde en person at drive Loven skal desuden ses i sammenhæng med Lov nr. 634 af 12.

udkast til betænkning Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 131 Spm.nr. Titel 1 Spm. om, hvorfor offentligheden ikke skal have adgang til oplysnin-ger om pålagte konkurskarantæner, til justitsministeren, og ministe-rens svar herpå 2 Spm., om en person, der er idømt konkurskarantæne, inden for karan- Det er kurator i skyldnerens virksomhed som fremsætter en begæring om at en eller flere i ledelsen pålægges konkurskarantæne. Det fremgår af justitsministeriets betænkning nr. 125, at indførelsen af reglerne om konkurskarantæne medfører en række betænkeligheder, idet det må kræve meget stærke grunde, at forbyde en person at drive Loven skal desuden ses i sammenhæng med Lov nr.