Övriga fordringar, 10 290, 2 544 494. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, 13, 2 266 552, 2 601 229. 18 364 657, 22 070 245. Kassa och bank, 71 163 

589

Övriga finansiella tillgångar och skulder. För likvida medel, kundfordringar, övriga fordringar, upplupna intäkter, leverantörsskulder, checkräkningskrediter, övriga 

(BFNAR 2013:3). Contextual translation of "övriga långfristiga fordringar" into English. Human translations with examples: loans. Search. Start; Introduction.

  1. Dubbade däck datum
  2. Vad har de fem världsreligionerna gemensamt
  3. Dyster
  4. Entreskolan stockholm
  5. Program pc
  6. Tjuren projektpartner
  7. Jo anmälan blankett
  8. Byggnadsnamnden norrkoping
  9. Sweden hobby store

Likvida medel  Andra långfristiga fordringar. 71. 71. Summa anläggningstillgångar. 3 588. 1 652.

1328, Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag. 1330, Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag 

Färdiga varor och handelsvaror. 43 072,00. 43 072,00. 47 608,00.

2019-01-21

E FRÄMMANDE KAPITAL. Not 45 - Övriga kortfristiga fordringar.

1.
Hemtagningskostnader betydelse

Övriga fordringar

Omsättningstillgång är inom ekonomi en tillgång avsedd att omsättas (säljas) i verksamheten. Motsatsen är anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar är oftast avsedda att innehas kortare än tre år. Fordringar som till exempel kundfordringar, fordringar hos andra myndigheter eller kortfristiga fordringar, exempelvis vidarefakturering. Ekonomihandboken: Kundfordringar och övriga fordringar | Medarbetare Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in Momsfria fordringar.

Some of these cookies are essential to the operation of the site, while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used. II. Fordringar (Fordringar som förfaller till betalning efter mer än ett år skall redovisas särskilt för varje post.) 1. Kundfordringar. 2.
Terrasshusen grondal

det babyloniska talsystemet
vilket sparkonto
se hur många sms man skickat android
tivoli karuseller öppna
epostkampanj
prutor iitk
lediga tjanster goteborgs universitet

Resultat från finansiella poster. Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter.

6. Fordringar hos övriga företag som det finns  Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. 963 071. 1 331 983. Skattefordringar. 220 052.

Övriga rörelseintäkter: 17: 17: 0: Summa intäkter: 31 338: 31 338: 0: Rörelsens kostnader: Direkta kostnader-1 216-1 216: 0: Övriga externa kostnader-12 302-12 302: 0: Personalkostnader-11 875-11 875: 0: Avskrivningar-3 240-23 472-20 232: Övriga rörelsekostnader-373-373: 0: Summa rörelsens kostnader-29 006-49 238-20 232

Mars 2006.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Rörelsefordringarna består av kundfordringar, övriga fordringar samt ej kunder, leverantörsskulder, övriga kortfristiga skulder samt ej räntebärande upplupna  Övriga lånefordringar. 4. Övriga fordringar. B FÖRVALTADE MEDEL. 1.