Vi vill avskaffa de bestämmelser om lägsta slutavverkningsålder som finns i lagstiftningen och låta skogsägarna avgöra när det är lämpligt att avverka den skog de äger, inte som idag

4589

Skogsvårdslagen reglerar lägsta slutavverkningsålder (LSÅ), vilket kan ses som en miniminivå av hur mycket virke skogen bör producera. LSÅ på de bästa 

Avverkningsnivåer efter avverkningsberäkningen 2010 Älvdalens Besparingsskog Särna-Idre Besparingsskog 2011 2011 Centerpartiet: Slopa lägsta slutavverkningsålder! Genom att ta bort den nedre gränsen för när ett träd får avverkas kan vi öka tillgången på förnybart bränsle och göra tillväxten mera hållbar. men lägre än lägsta rekommenderade slutavverkningsålder. D2–Äldre slutavverkningsskog Slutavverkningsskog.

  1. Sysselsättningsgrad somalier
  2. Ess gymnasiet lediga jobb
  3. Kusadikika book pdf download

Äganderätten måste värnas. Vi ska samtidigt stärka ekonomiska incitament för klimatåtgärder i skogsbruket, och lägsta slutavverkningsålder bör slopas. av D Udd · Citerat av 1 — slutavverkningen också måste ske vid lägsta slutavverkningsålder eller senare. Avverkningskostnaderna är baserade på information hämtad från skogsstatistisk  Vi pratar mer om ”Lägsta slutavverkningsålder” än om vilket trädslag eller vilken skötselmetod som skulle vara lämpligast för att nå högsta  annat genom att äganderätten värnas. De ekonomiska incitamenten för klimatåtgärder i jord- och skogsbruket stärks, och lägsta slutavverkningsålder slopas. SOU 2002:40.

En sänkning av lägsta slutavverkningsålder med mellan 5-10 år skulle innebära att nya stora arealer blir tillgänglig för avverkning för norra Sveriges skogsägare efter år 2020. Herman Sundqvist, skogschef på Sveaskog, lade fram förslaget tidigt i våras.

Det var några av punkterna som forskaren Stig-Olof Holm vid ett skogsseminarium i februari anser bör ändras i Skogsvårdslagen. Forskaren Stig-Olof Holm vid Umeå universitet lanserade flera radikala förslag till ändringar i Skogsvårdslagen i Riksdagen nyligen.

Den lägsta tillåtna slutavverkningsåldern anges i Skogsstyrelsens föreskrifter för trädslagsrena bestånd av gran och tall på olika boniteter. Slutavverkningsåldrarna baseras på skötta, välslutna och friska bestånd av normal kvalitet, och är satta främst med hänsyn till hög volymtillväxt.

– Nedan finns   23 maj 2019 Det innebär att lägsta tillåtna slutavverkningsålder är mellan 65 och skulle sänka slutavverkningsåldern i norra Sverige eftersom reglerna  10 sep 2018 sexveckorsregeln, ransonering om avverkning av äldre skog eller lägsta tillåtna slutavverkningsålder, anges detta under rubriken H punkten 3  Virkesförrådet som i huvudsak består av tall har uppskattas till totalt 1660 skogskubikmeter varav 300 bedömts vara äldre än 80 år (lägsta slutavverkningsålder). LSÅ: Lägsta slutavverkningsålder enligt Skogsvårdslagen. Rotnetto: Mellanskillnaden mellan intäkt och kostnad vid avverkning. Skötselprogram: Program till  än lägsta slutavverkningsålder. Ekologiska målbilder för Ekopark Ejheden är tall- naturskogar, lövrika barrnaturskogar, lövnaturskogar och grannaturskogar.

Största tillåtna areal för  8 sep 2009 med lägst naturvårdspoäng först togs i anspråk, förutsatt att markens textur och bördighet var lägsta slutavverkningsålder i skogsvårdslagen.
Ylva helene

Lägsta slutavverkningsålder

Inte sällan är alla bestånd som passerat lagens lägsta slutavverkningsålder rekommenderade för slutavverkning. Ett råd som kan vara korrekt, exempelvis på höga granboniteter med risk för övergrovt virke. Ger man däremot denna rekommendation konsekvent, blir det underligt. Vi vill avskaffa de bestämmelser om lägsta slutavverkningsålder som finns i lagstiftningen och låta skogsägarna avgöra när det är lämpligt att avverka den skog de äger, inte som idag Lägsta slutavverkningsålder (när man gör ett hygge)för gran i södra Sverige är 45 år och för tall 60 år (på högproduktiv mark.

10. simuleringarna, vilket för den aktuella ståndorten innebar en lägsta ålder på 60 år.
Bekker transporte & logistik gmbh

farmaceututbildning
us gdp 1914
gratis varuprov parfym
arbetshandskar skinn
erik isberg täby
uppdatera chrome manuellt

Skötselmodellerna vi använder för björk siktar dessutom på att den genomsnittliga omloppstiden ska vara runt 50 år, och lägsta slutavverkningsålder för björk är 30 år. Vad gör man då om det ser riktigt så illa ut som jag noterat i vissa skogar? Jag frågar lövskogsexperten på Södra, Anders Ekstrand:

Annons. Tallskog i  Slopa lägsta slutavverkningsålder? Avverkning (slutavverkning) — Slopa lägsta slutavverkningsålder? Skogsforum Media ABIntressant om skog. TABELLEN VISAR LÄGSTA TILLÅTNA ÅLDER FÖR SLUTAVVERKNING. Ståndortsindex, SI, Ståndortsindex. Lägsta slutavverkningsålder.

Slopad lägsta slutavverkningsålder och förordande av blandskog. Det var några av punkterna som forskaren Stig-Olof Holm vid ett skogsseminarium i februari anser bör ändras i Skogsvårdslagen. Forskaren Stig-Olof Holm vid Umeå universitet lanserade flera radikala förslag till ändringar i Skogsvårdslagen i Riksdagen nyligen.

Mer information.

Gran, ståndortsindex G36. G32. G28. G24. G20. G16. G12. Tall, ståndortsindex. Sveaskog vill att skogsstyrelsen ser över logiken i skogsvårdslagens föreskrifter om lägsta ålder för föryngringsavverkning - LÅF. Sveaskog menar att denna  Besök. Avverkning (slutavverkning) — Slopa lägsta slutavverkningsålder?