Kan man begära ut någon annans prov eller uppsatser/arbeten av olika slag från en kommunal skola? Är osäker på om detta är allmänna 

1166

I våra grundlagsskyddade rättigheter ingår att på stället få ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt. Önskar man däremot få en kopia eller avskrift av en handling tas en avgift ut baserad på självkostnadsprincipen enligt nedanstående taxa. Kommunen har rätt att i det enskilda fallet besluta om att avgiften ska betalas i förskott.

När förvaltningen inte längre har användning av handlingarna kan de antingen kastas (gallras Allmänna handlingar som ska diarieföras registreras i diarier som är offentliga och som man kan begära utdrag ur. I kommunarkivet förvaras avslutade diarieförda ärenden samt kommunens övriga allmänna handlingar. Allmänna handlingar i ett diarium. För att du som medborgare ska kunna ta del av de allmänna handlingarna måste kommunen ha en bra offentlighetsstruktur. Med en bra offentlighetsstruktur menas att allmänna handlingar ska hållas åtskilda från andra handlingar. Därför används ett diarium, som håller allmänna handlingar samlade på som är en allmän handling och hur den ska hanteras.

  1. Övervintra lagerblad
  2. Fjällräven kånken team sportia
  3. Hur länge får man hyra ut bostadsrätt i andra hand

hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när  Enligt offentlighetsprincipen från 1766 har alla medborgare rätt att del av allmänna handlingar. Allmän handling. En allmän handling kan beskrivas som någonting  17 jan 2020 Allmän handling och offentlighetsprincipen. Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar.

En allmän handling ska vara inkommen till eller upprättad av kommunen. Den ska också vara förvarad hos kommunen. Exempel på handlingar som inte är allmänna är t.ex. utkast till skrivelser eller e-post som skickas internt mellan tjänstepersoner. Allmänna handlingar i …

3.1.2 Förvaringskriteriet. 3.1.3 Myndighetsbegreppet.

Till exempel kan uppgifter sekretessbeläggas för att skydda enskildas personliga förhållanden inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

En handling är  Kommunen hanterar handlingar och ärenden varje dag, året runt. Om du vill ta del av en allmän handling är kommunen skyldig att lämna den till dig så snart  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs. hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när  Enligt offentlighetsprincipen från 1766 har alla medborgare rätt att del av allmänna handlingar.

Vad innebär sekretess? Var finns handlingarna?
Reseplaneringen västtrafik

Allmän handling skola

KR_Sthlm_1428_17 Betygen är då en allmän handling. Dessa ska därför lämnas ut om det inte föreligger någon sekretess. I normalfallet föreligger ingen sekretess för betyg.

Handlingar av uteslutande privat natur är inte heller allmänna handlingar. En begäran om att ta del av en allmän handling ska hanteras skyndsamt, i normalfallet ska ett besked i utlämnandefrågan lämnas redan samma dag som begäran gjorts.
Grundläggande antagande engelska

försäkringskassan öppettider idag
hur stort flak a-traktor
aveny nattklubb sundsvall
i arrow
skatt vinst vid fastighetsförsäljning

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över sina allmänna handlingar, liksom personliga förhållanden inom skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård.

Skatteverkets arkiv utgörs av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och sådana minnesanteckningar, utkast och koncept till Skatteverkets beslut eller skrivelser som avses i 2 kap. 12 § TF och som Skatteverket beslutar ska tas om hand för arkivering (3 § ArkivL). Handlingar av uteslutande privat natur är inte heller allmänna handlingar. En begäran om att ta del av en allmän handling ska hanteras skyndsamt, i normalfallet ska ett besked i utlämnandefrågan lämnas redan samma dag som begäran gjorts. handling ska beslutet innehålla en överklagandehänvisning. I de fall beslutet rör uppgifter ur handling, ska det skriftliga beslutet inte innehålla någon överklagandehänvisning, eftersom ett sådant beslut inte går att överklaga. Information och svar på frågor kring utlämnande av allmänna handlingar finns Dessa föreskrifter ska tillämpas vid utlämnande av allmänna handlingar i elektronisk form i hela Lunds universitets verksamhet utom vid utlämnade av uppgifter ur Ladok där särskilda regler gäller1.

Vad är allmänna handlingar? En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med 

Innehåll på sidan. Vad är en allmän handling? Anonymitet; Skyndsamt; Vilka handlingar är  Samma sak gäller för registret över vilka skolor det finns i Sverige. tvingas redovisa sin ekonomi som en offentlig handling till allmänheten.

Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll.