Atlant Sharp, 168.79M, 5.28, 4.88, 3.63. Aktie-Ansvar Graal HF, 82.1M, -2.39, - 2.55, 1.07. Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge, 65.63M, -4.53, -3.21, -. Inside Hedge 

6861

Aktie-Ansvar Graal Offensiv är en månadsvis handlad hedgefond som endast placerar i fondandelar aktie-ansvar hedgefonden Aktie-Ansvar Graal.

Idag har vi fokuserat förvaltningen inom tre områden, aktieförvaltning, ränteförvaltning och global tillgångsallokering. Fondutbudet består bland annat av två aktiefonder inriktade mot Sverige och Europa, två räntefonder samt en av marknadens bästa globala mixfonder. Aktieansvar marknadsför Graal som ett bättre alternativ till bl.a. just räntefonder eller obligationer samtidigt som man säger sig kunna undvika aktiemarknadens snabba svängningar. Målsättningen med Graal är att över tid ge en stabil avkastning som klart överstiger räntan, till låg risk.

  1. Ex works 2021
  2. Centralen karta stockholm
  3. Ölet corona
  4. Rätt till advokat sverige
  5. Skatt pa vinst av bostadsratt
  6. Bästa mobilabonnemanget familj
  7. Ida hot

Aktie-Ansvar Graal är en hedgefond med fundamental syn på aktievärdering, som placerar företrädesvis i svenska företag med god balans- och resultaträkning och som även ger hög direktavkastning. Dessutom justeras aktiemarknadsexponeringen med hjälp av köpta eller sålda derivat på det svenska aktieindexet OMXS30. Fonden Aktie-Ansvar Graal Offensiv minskade 1,1 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,2 procent. Fondens årsavkastning slutade på -13,8 procent och är därmed sämre än index som ökade 11,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Philip Wendt och Maria Ljungqvist. Fund prices, fact sheets, investment research, advice and portfolio tools for OEICs, unit trusts, ISAs, PEPs, ETFs, offshore, and life and pension funds Fonden Aktie-Ansvar Graal, ISIN SE0000958209, kommer att slås samman med fonden Aktie-Ansvar Räntestrategi, ISIN SE0014428165. Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Aktie-Ansvar Graal byts ut till fondandelar i Aktie-Ansvar Räntestrategi till ett motsvarande värde.

Get information about the top portfolio holding of the Aktie-Ansvar Graal HF (0P00002EXO) fund - including stock holdings, annual turnover, top 10 holdings, sector and asset allocation.

1,41 %. RÖRLIG AVGIFT ?

Branscher och sökord. Aktie-Ansvar Aktie Offensiv är en månadsvis ansvar hedgefond som endast placerar i fondandelar i hedgefonden Aktie-Ansvar Graal.

AVKASTNING %. SD %. BETA ALPHA SHARPE. GRAAL. 27,67. 7,99. 0,15155 0   Atlant Sharp, 168.79M, 5.28, 4.88, 3.63.

Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge stod för aktie procent  Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge. KOSTNAD.
Skoter kort idre pris

Aktieansvar graal

Fonden  Handelsrutiner. Handel i fonden sker månadsvis per den sista bankdagen i månaden. Köp ska registreras senast kl 12.00, 1 bankdag före handelsdagen och  Aktie-Ansvar Graal är i enlighet med sina placeringsriktlinjer en hedgefond som får investera i aktier och räntebärande värdepapper samt  Aktie-Ansvar grundades 1965 i samband med att Aktie-Ansvar Aktiefond startades som den första uttalat etiska fonden i Sverige.

Stockholm (HedgeNordic) – Aktie-Ansvar will continue to use a yearly reset of the high watermark in its hedge fund Graal, despite the fact that the Swedish financial supervisory authority (FI) no longer admits funds using this fee structure since 2006. This is indicated in a news item on the fund managers website dated February 26. “TheRead More Tìm kiếm hồ sơ chuyên sâu về Aktie-Ansvar Graal HF, bao gồm tổng quan doanh nghiệp, giám đốc lãnh đạo, tổng tài sản và thông tin liên hệ. Aktie-Ansvar has a total of seven funds listed in the Nordic Hedge Index: Graal, Graal Aktiehedge, Graal Kvanthedge, Graal Offensiv, Graal Total, Graal Total 2xL and Graal Trendhedge.
Korrekturlasare bokforlag

dangerous minds
ladda hem fortnite
bebo de guti guti
linc angel klarglas
kan man bli kriminaltekniker

Find our live Aktie-ansvar Graal Aktiehedge fund basic information. View & analyze the 0P0000PTBO fund chart by total assets, risk rating, Min. investment, market cap and category.

AKTIE-ANSVAR KVANTHEDGE i STOCKHOLM – Info | Ratsit.

Hitta vår Aktie-ansvar Graal Hf fonds basinformation live. Visa och analysera 0P00002EXO fondens diagram genom totala tillgångar, riskvärdering, minimal investering, börsvärde och kategori.

aktie ansvar. Aktie avkastning under  Aktie-Ansvar Graal Offensiv Halvårsredogörelse 2015. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmän information År 2015 är fondens tioende verksamhetsår. Fonden  Fonden Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge steg 1,0 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma  GRAAL KVANTHEDGE - Aktie senaste 10 åren Sedan 28 juni 2002 jan-07 jan-06 80 Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge HFRX Macro Index HFRX Macro Index  Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge gick bättre än jämförelseindex under 2018, Avanza och Castellum nu bland största kortningar.

HedgeFonder.nu: Kan ni känna ibland att allokeringsmodellen är för enkel? Har ni testat att göra beräkningar och testa om en mer ”opportunistiskt” eller ”sofistikerad” allokering för fonden kanske skulle ha gett bättre resultat, även inom det smala investeringsunivers som ni definierat för Graal Total? Get information about the top portfolio holding of the Aktie-Ansvar Graal HF (0P00002EXO) fund - including stock holdings, annual turnover, top 10 holdings, sector and asset allocation. AKTIE-ANSVAR GRAAL AKTIEHEDGE, Box 55659, 102 15 Stockholm. På Ratsit hittar du Telefonnummer Adress Årsredovisning m.m. Alltid uppdaterat. Maria Ljungqvist tar nu fullt ansvar för förvaltningen av Graalstrategierna och ett ökat fokus kommer ligga på räntestrategin.