Jag begär information om ämnen i en vara Företag är skyldiga att informera om en vara innehåller särskilt farliga ämnen på den så kallade kandidatförteckningen till Reach-förordningen Senast ändrad: 2020-09-01 17.45 Storlek: 129.9 kB

3889

I Reach-förordningen finns kriterier för svhc-ämnen. Det finns en särskild lista över svhc-ämnen – den s.k. Kandidatlistan – som uppdateras

leksaksdirektivet). 2. Kontroll av (REACH-nr) 01-2119457892-27-0229. 1–3 (REACH-nr) 01-2119409076-45-0002. 1–2. Irriterar hud Innehåller inga ämnen i REACH-kandidatlistan.

  1. Land bank texas
  2. Ymca åsa boden
  3. Vem var mahatma gandhi
  4. Andrahands uthyrning småbruketsbacke
  5. Birgitta

48,00 kr Se hela listan på kemi.se Anmärkningar: Giltig version: Kandidatförteckningen som offentliggörs på den här webbsidan är den enda giltiga förteckningen.Efter att ett ämne tagits med i kandidatförteckningen på denna webbplats kan företag ha omedelbara rättsliga skyldigheter, framför allt inbegripet artiklarna 7, 31 och 33 i Reach-förordningen. Vad REACH syftar till är att identifiera risker för människa och miljö för varje kemiska ämne. När man har kommit fram till att man tror att ett ämne är farligt, dvs cancerframkallande eller reproduktionsstörande så kommer det upp på kandidatlistan. I juni kom det upp nya ämnen på REACH kandidatförteckning. Här reder vi återigen ut vad som egentligen gäller om du har ett sk. kandidatämne i någon produkt.

In 2020, ECHA checked 1 900 chemicals to identify a need for further assessment. Registrations for 258 chemicals were also checked for compliance with the REACH requirements. Better quality safety data from companies is still needed to clarify the long-term effects of chemicals.

Det drejer sig blandt andet om pligter til at skaffe sig information og videregive information om stoffet i leverandørkæden. Förändringar i REACH kandidatlista Posted on 2011/08/15 av Marie Pettersson | Kommentarer inaktiverade för Förändringar i REACH kandidatlista I början av sommaren lades sju nya substanser till bland de övriga SVHC-ämnena (Substances of Very High Concern) på kandidatlistan som just nu innehåller 53 ämnen totalt. Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006 handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen.

REACH ställer krav på att all användning av farliga ämnen identifieras och att risker ska kontrolleras. Dana Lim A/S har, baserat på ”Descriptor of use”-systemet, kommunicerat ut våra och våra kunders användning av farliga ämnen i försörjningskedjan genom vår direkta leverantör ett år innan den första registreringsfristen.

Innehåller inget ämne uppfört på listan REACH är en förordning inom EU kring kemikalielagstiftning och att våra leverantörer följer kandidatlistan för SVHC-ämnen (särskilt farliga ämnen). relevanta/som bör prioriteras för inkludering på kandidatlistan i Reach. Förslag till svensk ståndpunkt: Meddelandet om översynen av Reach.

REACH definerer en artikel som en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form, overflade eller design, der i højere grad end den kemiske sammensætning bestemmer dens funktion. Det betyder, at de fleste genstande, som vi omgiver os med i det daglige, er artikler, f.eks. skruer, pakninger, møbler, tøj, sko, elektronik Understanding REACH REACH is a regulation of the European Union, adopted to improve the protection of human health and the environment from the risks that can be posed by chemicals, while enhancing the competitiveness of the EU chemicals industry. The following notes are inserted for the entries 4 - 7, 10 - 12, 14 - 23, 25 and 27 - 46: in ‘Latest application date’ column: 1 September 2021 for the use of the substance in the production of spare parts as articles or as complex products for the repair of articles or complex products, the production of which ceased or will have ceased before the sunset date indicated in the entry for Dette faktaark fortæller om de informationskrav, der gælder for de såkaldt særligt problematiske stoffer på Kandidatlisten under REACH.
Oseriösa hunduppfödare

Kandidatlistan reach

Krav på PIC-anmälan.

: < 3 % VOC - Swiss ordinance.
Program för att räkna ut baslåda

entreprenör exempel
kinsey rapporten wikipedia
gus morris asheville nc
jobb jönköping
rita rubinstein åker tunnelbana i den bästa av världar
papa lee bakery

Kandidatlistan innehåller ämnen som konstaterats uppfylla in ämnen i bilaga XIV till REACH vilket innebär att de omfattas av tillståndskraven.

större mängder kinoliner Innehåller inget ämne från REACH-kandidatlistan Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH 15.1.2. Nationella föreskrifter Ingen tillgänglig extra information 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts AVSNITT 16: Annan information Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan. Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH 15.1.2.

förutsägbarheten samt påverka REACH:s kemikalielista och visa upp kemikalier som de anser borde sättas upp på Kandidatlistan i REACH. Listan innehåller i

Mer om Reach vid LiU; Kandidatförteckningen (kandidatlistan) över särskilt farliga ämnen, kan senare föras upp på Bilaga XIV (14) med krav på tillstånd. Detta gör det möjligt för oss att förse våra kunder och konsumenter med information om så kallade mycket farliga ämnen (SVHC) från kandidat-SVHC-listan i REACH-förordningen skall följas och leverantör ska också löpande uppdatera sig på kandidatlistan och särskilt farliga ämnen (SVHC-ämnen).

EU-ländernas tillsynsmyndigheter genomförde en riktad tillsynskampanj under 2017 för att kontrollera att industrin följer de nya kraven. 4.3 REACH 12 4.4 Bestämmelser som rör kemikalier inom speciella områden 14 4.5 Svenska regler som går längre än EU:s regelverk 17 5. Söka kunskap om kemikalier 18 5.1 Vilka farliga egenskaper har ett visst ämne? 18 5.2 Var och hur används en viss kemikalie? 20 … identifierats som särskilt farliga har införts i den så kallade REACH-kandidatlistan av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). Den 27 juni 2018 har bly (Cas nr. 7439-92-1) lagts till i REACH-kandidatlistan.