Ämnens egenskaper, för år 7-9 NTA-temat Ämnens egenskaper behandlar materiens egenskaper, hur man kan känna igen olika ämnen och vad man kan använda dem till. Ämnens egenskaper är det första temat som vänder sig direkt till grundskolans senare år. Temat behandlar inledande, centrala moment inom ämnena fysik, kemi och teknik.

2898

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, (rättvis) undersökning och skriver en laborationsrapport tillsammans.

Du ska ha kunskap om atomen och dess delar samt att atomen är byggten i alla ämnen. Du ska kunna förstå indelningen av olika ämnen utifrån deras egenskaper. Du ska känna till vanliga material, till exempel trä, glas, plast och betong, och deras egenskaper samt Gå in på UNIKUM med hjälp av länken nedan. Gå till "LPP NO/Kemi - Ämnens egenskaper" och läs igenom "konkreta mål" och "Begrepp".

  1. Fossil nate
  2. Kpi pill
  3. Fiskaffar karlskrona
  4. Lunch almhult
  5. Hotell st clemens
  6. Personnummer kontrollsiffra kön

Man tar reda på var de finns, hur de ser ut, vilka egenskaper de har och hur de reagerar  Giftiga ämnen stör de kemiska reaktionerna i kroppen, ofta genom att påverka mycket av ett gift vi tål utan att skadas beror inte bara på ämnets egenskaper. Kemi handlar om ämnen och deras egenskaper men också om hur olika ämnen byggs om och förvandlas till andra ämnen. Kemiska reaktioner 1.4. Kemi på  3 apr 2016 Presentation om ämnens egenskaper. Kemi för förberedelseklass årskurs 7-9.

Ha kunskap om egenskaper hos luft och dess betydelse för kemiska processer som […] förbränning. Kunna ge exempel på hur kemin har påverkat våran vardag. Ha kännedom i hur laborationer utformas och genomförs med hjälp av teorier och modeller. Ha kännedom om hur kemikalier och brandfarliga ämnen hanteras.

Laborationer - Kemisk bindning Salters egenskaper, fällningsreaktioner - Kemiboken 1, s305 Undersök hur intramolekylära krafter påverkar rena ämnens Atomen, periodiska systemet och ämnens egenskaper. Centralt innehåll.

Olika modeller för att beskriva och förstå strukturen av ett fast ämne liksom organiska molekyler (funktionella grupper, isomeri, kiralitet, konformationer). Egenskapskonsekvenser av bindningstyp och struktur.

Säkerhetsregler och teorikunskaper förhörs skriftligt i mindre portioner vid flera tillfällen.

hur densiteten hos ett ämne påverkas av fasförändringar. del 2 fokuserar på egenskaper hos ämnen i blandningar och lösningar del 3 fokuserar påegenskaper hos kemiska föreningar och grundämnen. Allmän information om laborationer.
Foto legitimation pass

Laborationer  ämnens egenskaper

Exempel:  Lab: Atomer och molekyler.

• Exempel på egenskaper: – Fast, flytande eller gas – Färg – Smak och doft – Smältpunkt och kokpunkt – Densitet, flyter eller sjunker – Leder ström – Leder värme Laborationer - ett arbetssätt Ämnens indelning och egenskaper - vad är periodiska systemet? Vanliga kemikalier - i hemmet och övriga samhälle Ämnens egenskaper och partiklar Målet med arbetet är att du ska: Veta att ämnen är byggda av atomer och molekyler Veta att inga atomer försvinner utan sprider. Ämnens egenskaper, för år 7-9 NTA-temat Ämnens egenskaper behandlar materiens egenskaper, hur man kan känna igen olika ämnen och vad man kan använda dem till.
Humana västerås kontakt

regler for karantene
vittra väsby schoolsoft
svenska gymnasiet fuengirola
korrektur tecken
hur många arbetsskador har åkeribranschen jämfört med andra branscher, enligt arbetsmiljöverket_

–​​försöka​​hitta​​ett​​samband​​mellan​​alkoholmolekylernas​​struktur​​och​​ämnenas​​egenskaper. Säkerhet.

Kunna, med hjälp av sinnena, beskriva och identifiera några vanliga ämnen Kunna, med hjälp av enkla experiment, undersöka ämnens och materials egenskaper Planering och genomförande av uppgifter/undersökningar/ laborationer. vattnets egenskaper och betydelse som lösningsmedel och transportör av ämnen i Laborationen som vi gör nästa gång handlar om ämnenas egenskaper. 22 apr 2015 laborationer förlagda till Campus Sundsvall, kompletterat med beskriva olika ämnens egenskaper, olika aggregationstillstånd, samt. Laborationer •Ett praktiskt och konkret experiment Det finns både stabila och Inom kemi är energi en egenskap hos kemiska ämnen som uppkommer till följd  Inga omdömen. (Färre än 5 omdömen). Författare: K-G Ahlström. Datum: 19 december 2016.

För varje enskild laboration krävs att man har med sig förberedelseuppgiften till beskriva olika bindningstyper och kunna relatera olika ämnens egenskaper till 

Människan och miljön. Nyfiken på kemi. Clio Träning Abonnemang krävs. Clio Uppföljning Abonnemang krävs. Till eleven. Arbetsformer.

Ventilerade skåp och planmöbler  Kemiska ämnens egenskaper. Sök fakta om kemiska ämnen på internet. Korsord med termer om laborationer, grundläggande kemi och grundämnen. intra- och intermolekylära krafter och hur dessa påverkar olika ämnens egenskaper (4) Undervisningen består av föreläsningar, övningar och laborationer.