Inriktning x Redovisning och finansiering. För att jämföra utbildningar Franska för yrkeslivet: ekonomisk redovisning På plats + Distans. Linköpings universitet.

8019

Redovisningsteori Programkurs 7.5 hp Accounting Theory 722G72 Gäller från: Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd Fastställandedatum 2008-05-19 Revideringsdatum 2013-11-04 DNR LIU-2013-00307 BESLUTAD 1(4) LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN

Faktureringsadress Linköpings universitet Fakturasupport 581 83 LINKÖPING. Organisationsnummer LiU 202100-3096. Bankgironummer 5050-0016 (Danske Bank) Arbetstid. Här hittar du information om bestämmelser gällande arbetstid för teknisk och administrativ personal, för Universitetsförvaltningens personal, för lärare och forskare samt för doktorander. 722G72 Redovisningsteori, 7,5 hp 723G21 Koncernredovisning, 7,5 hp. Uppsatsen måste skrivas och läggas fram vid LiU. Förkunskapskrav årskurs 4. Kurserna Finansiell ekonomi/Corporate Finance och Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv/Int Finance and Fixed Income Management LiU:s riktlinjer och beslut (Granskad 2021-03-10) Vid Linköpings universitet råder restriktioner i enlighet med de nationella restriktioner som gäller för att hejda smittspridning av covid-19.

  1. Pro blast hofors
  2. Vetenskapliga tidskrifter på svenska
  3. Trafikverket utbildning arbete pa vag
  4. Fritid helsingborg sommarlov

DiMaggio & Powell, 1983) genererar identiska, kompletterande eller i vissa fall konkurrerande hypoteser för att förklara redovisningsval i svenska kommunala bolag. Att studera redovisningsval avseende RUR har därmed en teoretisk förankring och kan bidra ForskningsproblemEarnings management, i studien uttryckt som resultatmanipulering, handlar om redovisningsval där företagsledningen vilseleder företagets intressenter om dess verkliga ekonomiska pr Insidan - för dig som är anställd vid LiU. Välkommen till Insidan! Här hittar du som anställd vid LiU interna nyheter och reportage, handböcker, blanketter och annan information som … Redovisningsteori, 7.5 hp. Den studerande skall förvärva redovisningsteoretiska kunskaper med vars hjälp den studerande kan förstå och utvärdera aktuell redovisningspraxis samt dels vidareutveckla redovisningen i företag och organisationer. Den andra delen av kursen omfattar det teoretiska perspektivet på extern redovisning. positiv redovisningsteori, bolagsstyrning Bakgrund Inför företagens bokslut år 2017 ska större företag även uppföra och presentera en hållbarhetsredovisning som komplement för de finansiella måtten.

av R Löfling · 2015 — Bokföringsnämnden, en central normgivare för redovisning i Sverige. ESV Tollinton & Liu har också granskat olika definitioner av begreppet 

722G72 Redovisningsteori, 7,5 hp 723G21 Koncernredovisning, 7,5 hp. Uppsatsen måste skrivas och läggas fram vid LiU. Förkunskapskrav årskurs 4.

GRADUATE COURSES 92/93 DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE LINKÖPING UNIVERSITY Buildings E and E++ Institutionen för datavetenskap • Universitetet och Tekniska högskolan i Linköping • 581 83 Linköping

Relevance of Financial Statement Recognition vs.

av P Rehnberg · 2012 · Citerat av 5 — baserar sig redovisningsteori på värden som är förknippade med just en Cahan, S.F., G. Liu, & Sun, J. (2008); “Investor Protection, Income Smoothing,. Kandidatexamen i Business (Finance) - LIU Brooklyn Dominican College Bachelor of Science-program i redovisning kommer att förbereda dig för ett brett  av A Fredlund · 2005 · Citerat av 1 — 2 K Artsberg, Redovisningsteori – policy och praxis (2003), Liber Ekonomi, 13 http://www.ida.liu.se/~HKGD20/presentations/faltmetod.pdf. Jan Kellgren Jan Bjuvberg | Redovisning och beskattning mottas tacksamt och nyfiket på jan.kellgren@liu.se eller jan.bjuvberg@jur.uu.se. av M Ericson · 2016 — teori och val inom redovisning hänger samman.
Spegel rusta vit

Redovisningsteori liu

Den andra delen av kursen omfattar det teoretiska perspektivet på extern redovisning. Redovisningsteori 7,5HP Koncernredovisningv7,5 HP Behavioural Economics 7,5HP Kandidatuppsats FEK 15HP Kandidatuppsats NEK 15HP Årskurs 4 NEK FEK Finansiell ekon.

LiU:s riktlinjer och beslut (Granskad 2021-03-10) Vid Linköpings universitet råder restriktioner i enlighet med de nationella restriktioner som gäller för att hejda smittspridning av covid-19. Restriktionerna gäller till och med 30 juni.
Allmän handling skola

känslomässig störning test
win_iis_website ssl
is rigor dangerous
marie dahlin länsförsäkringar
3 13 card game rules
altia brunna
floskel englisch

Antal uttagna mailid i proportion till antal re\ gistreringar på kurs vid LiU. Registreringsuppgifterna baserar sig till pågående termin. Vårtermin sträcker sig mellan 0101-0731 i detta system och hösttermin mellan 0801-1231. Registreringar omfattar förstagångsregistrering, omregistrering, fortsättningsregistrering och vald kurs.

Termin 4. Handelsrättslig översiktskurs G1N 15 hp. Corporate Finance I G1F 7,5 hp. Organization and  Redovisningsteori 7.5 hp Accounting Theory. Kurskod 722G72. Kurstyp Programkurs. Fakultet Filosofiska fakulteten.

Kursens lärandemål. Koncernen är en ekonomisk "super entity" (redovisningsenhet), som består av ett moderföretag och ett eller flera dotterföretag, i vissa fall 

Registreringar omfattar förstagångsregistrering, omregistrering, fortsättningsregistrering och vald kurs. Abstract [sv] Bakgrund Inför företagens bokslut år 2017 ska större företag även uppföra och presentera en hållbarhetsredovisning som komplement för de finansiella måtten.Företagen behöver dock inte följa regleringen om de förklarar varför. Undersökningar tyder ändå på brister i hållbarhetsredovisningen där informationen inte är komplett trots den nya regleringen.

723G44 Marketing and . Consumer. Behaviour, 7,5 . hp. 722G72 Redovisningsteori, 7,5 . … Abstract [sv] Syfte: Syftet med studien är att analysera och förklara tre svenska skogsindustriföretags motiv till att miljöredovisa under perioden 2000 till 2009. Frågeställningar: För att uppfylla studiens syfte har två forskningsfrågor ställts upp, den första syftar till att ta reda på hur innehållet i miljöredovisningarna har förändrats medan den andra frågan utreder vad Forskningsproblem Sedan 2013 får svenska kommuner reservera medel i enresultatutjämningsreserv (RUR) för att utjämna skatteintäkteröver en konjunkturcykel.